خبرخاص

امسال برای دومین بار تابلوی نقاشی شاعر محبوب من و برادرم استاد سهراب سپهری کسب مقام بالاترین قیمت فروش را در بزرگترین حراج هنر مدرن وعاصر ایران به مبلغ یک میلیاردوششصدهزار تومان کسب کرد

/ 0 نظر / 25 بازدید